Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Natalia Rodionova
Vitali Moskalenko
Maxim Efimov
Aleksander Karpilovsky
Boris Hizhnyak
Sergey Sentsov
Ekaterina Dvigubskaya
Konstantin Hudyakov
Valentina Elina
Vera Vodynski
Svetlana Druzhinina
Gennady Baisak
Elena Zhigayeva and others
Valentin Donskov
Nurbek Egen
Vladimir Kott
Alexander Kott
Alexander Proshkin
Vladimir Potapov
Aleksandr Sukharev
Dmitry Tchirkov
Roman Khrushch
Sergei Popov
Aleksei Karelin
Renat Davletyarov
Lyudmila Gladunko
Aleksei Poyarkov
Mikhail Minkin
Boris Tokarev
Alexander Gordon
Dmitry Fedorov
Nikolay Semenov
Alexey Poyarkov
Nikolai Scherbakov
Various Directors