Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Alexander Gordon
Nikolai Scherbakov
Ekaterina Dvigubskaya
Alexander Proshkin
Aleksandr Sukharev
Valentin Donskov
Lyudmila Gladunko
Roman Khrushch
Alexey Poyarkov
Various Directors
Sergei Popov
Vladimir Kott
Boris Hizhnyak
Dmitry Fedorov
Vladimir Potapov
Mikhail Minkin
Natalia Rodionova
Dmitry Tchirkov
Svetlana Druzhinina
Nikolay Semenov
Renat Davletyarov
Aleksander Karpilovsky
Elena Zhigayeva and others
Konstantin Hudyakov
Sergey Sentsov
Vera Vodynski
Vitali Moskalenko
Aleksei Karelin
Maxim Efimov
Gennady Baisak
Alexander Kott
Aleksei Poyarkov
Nurbek Egen
Boris Tokarev
Valentina Elina