Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Vladimir Potapov
Nurbek Egen
Sergey Sentsov
Aleksander Karpilovsky
Boris Tokarev
Vera Vodynski
Aleksei Karelin
Konstantin Hudyakov
Alexander Kott
Vitali Moskalenko
Alexander Proshkin
Aleksandr Sukharev
Nikolai Scherbakov
Valentina Elina
Aleksei Poyarkov
Alexander Gordon
Maxim Efimov
Roman Khrushch
Mikhail Minkin
Gennady Baisak
Svetlana Druzhinina
Lyudmila Gladunko
Alexey Poyarkov
Dmitry Fedorov
Ekaterina Dvigubskaya
Natalia Rodionova
Dmitry Tchirkov
Elena Zhigayeva and others
Renat Davletyarov
Sergei Popov
Nikolay Semenov
Various Directors
Vladimir Kott
Valentin Donskov
Boris Hizhnyak