Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Boris Tokarev
Mikhail Minkin
Alexey Poyarkov
Gennady Baisak
Valentin Donskov
Svetlana Druzhinina
Sergei Popov
Lyudmila Gladunko
Various Directors
Renat Davletyarov
Sergey Sentsov
Natalia Rodionova
Vera Vodynski
Vladimir Potapov
Alexander Proshkin
Alexander Gordon
Vladimir Kott
Nikolai Scherbakov
Aleksandr Sukharev
Boris Hizhnyak
Alexander Kott
Aleksei Poyarkov
Aleksander Karpilovsky
Valentina Elina
Vitali Moskalenko
Nikolay Semenov
Konstantin Hudyakov
Elena Zhigayeva and others
Dmitry Tchirkov
Dmitry Fedorov
Aleksei Karelin
Ekaterina Dvigubskaya
Nurbek Egen
Maxim Efimov
Roman Khrushch