Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Konstantin Hudyakov
Aleksandr Sukharev
Dmitry Tchirkov
Roman Khrushch
Vladimir Potapov
Vitali Moskalenko
Renat Davletyarov
Aleksander Karpilovsky
Sergei Popov
Alexander Kott
Svetlana Druzhinina
Lyudmila Gladunko
Ekaterina Dvigubskaya
Nikolay Semenov
Valentina Elina
Maxim Efimov
Nikolai Scherbakov
Alexander Gordon
Nurbek Egen
Valentin Donskov
Boris Tokarev
Alexey Poyarkov
Boris Hizhnyak
Gennady Baisak
Natalia Rodionova
Mikhail Minkin
Aleksei Karelin
Elena Zhigayeva and others
Various Directors
Alexander Proshkin
Vera Vodynski
Sergey Sentsov
Aleksei Poyarkov
Vladimir Kott
Dmitry Fedorov