Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Natalia Rodionova
Aleksandr Sukharev
Alexander Gordon
Vera Vodynski
Mikhail Minkin
Alexander Proshkin
Nurbek Egen
Ekaterina Dvigubskaya
Vladimir Kott
Vladimir Potapov
Dmitry Tchirkov
Svetlana Druzhinina
Alexander Kott
Alexey Poyarkov
Aleksander Karpilovsky
Aleksei Poyarkov
Gennady Baisak
Dmitry Fedorov
Lyudmila Gladunko
Renat Davletyarov
Konstantin Hudyakov
Elena Zhigayeva and others
Maxim Efimov
Valentina Elina
Boris Hizhnyak
Vitali Moskalenko
Nikolay Semenov
Valentin Donskov
Various Directors
Sergey Sentsov
Aleksei Karelin
Roman Khrushch
Nikolai Scherbakov
Sergei Popov
Boris Tokarev