Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Aleksei Karelin
Lyudmila Gladunko
Vladimir Kott
Various Directors
Svetlana Druzhinina
Nikolai Scherbakov
Alexander Gordon
Aleksei Poyarkov
Konstantin Hudyakov
Sergei Popov
Natalia Rodionova
Valentin Donskov
Mikhail Minkin
Vladimir Potapov
Vitali Moskalenko
Boris Hizhnyak
Dmitry Tchirkov
Aleksander Karpilovsky
Ekaterina Dvigubskaya
Nikolay Semenov
Aleksandr Sukharev
Maxim Efimov
Alexander Proshkin
Boris Tokarev
Vera Vodynski
Sergey Sentsov
Roman Khrushch
Dmitry Fedorov
Elena Zhigayeva and others
Renat Davletyarov
Valentina Elina
Nurbek Egen
Alexey Poyarkov
Gennady Baisak
Alexander Kott