Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Valentin Donskov
Elena Zhigayeva and others
Natalia Rodionova
Vladimir Kott
Mikhail Minkin
Valentina Elina
Nurbek Egen
Gennady Baisak
Aleksandr Sukharev
Dmitry Fedorov
Vladimir Potapov
Various Directors
Alexander Kott
Sergey Sentsov
Aleksei Karelin
Roman Khrushch
Vera Vodynski
Dmitry Tchirkov
Alexander Proshkin
Nikolay Semenov
Renat Davletyarov
Aleksander Karpilovsky
Aleksei Poyarkov
Svetlana Druzhinina
Vitali Moskalenko
Alexey Poyarkov
Konstantin Hudyakov
Alexander Gordon
Sergei Popov
Ekaterina Dvigubskaya
Boris Hizhnyak
Boris Tokarev
Nikolai Scherbakov
Maxim Efimov
Lyudmila Gladunko