Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Alexander Kott
Alexander Proshkin
Roman Khrushch
Dmitry Tchirkov
Vera Vodynski
Alexey Poyarkov
Various Directors
Maxim Efimov
Natalia Rodionova
Boris Tokarev
Valentina Elina
Aleksander Karpilovsky
Mikhail Minkin
Boris Hizhnyak
Alexander Gordon
Vladimir Potapov
Vitali Moskalenko
Valentin Donskov
Svetlana Druzhinina
Nikolay Semenov
Aleksei Poyarkov
Konstantin Hudyakov
Nikolai Scherbakov
Nurbek Egen
Vladimir Kott
Renat Davletyarov
Elena Zhigayeva and others
Dmitry Fedorov
Lyudmila Gladunko
Sergei Popov
Aleksei Karelin
Sergey Sentsov
Aleksandr Sukharev
Ekaterina Dvigubskaya
Gennady Baisak